วิทยุการบินฯ เผยปริมาณเที่ยวบินช่วงตรุษจีน 64 ลดลง 71 %

วิทยุการบินฯ เผยปริมาณเที่ยวบินช่วงตรุษจีน 64 ลดลง 71 %

การเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินลดลง

 

*** บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดการณ์การเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินลดลงร้อยละ 71 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2564 มีเที่ยวบินรวม 5,410 เที่ยวบิน หรือ 773 เที่ยวบินต่อวัน

 

*** นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บวท. เปิดเผยว่า “ภาพรวมปริมาณเที่ยวบินเดือนกุมภาพันธ์  2564 แนวโน้มทรงตัว เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศและบินผ่านน่านฟ้าค่อนข้างคงที่ ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมกราคมที่ผ่านมา การเดินทางเข้าประเทศเป็นการเดินทางแบบมีเงื่อนไข คือ เที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินส่งบุคคลกลับไทย (Repatriation Flight) และเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์กลับไทย (Semi-Commercial Flight) ทั้งนี้ จากตารางการบินล่วงหน้าของเที่ยวบินเข้า/ออก ประเทศจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีเที่ยวบินตามตารางบินปกติ (Schedule Flight) เดินทางมายังประเทศไทย ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 5,410 เที่ยวบิน ในช่วง 7 วัน เฉลี่ย 773 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 71 % จากช่วงเดียวกันของปี 2563"

 

*** อย่างไรก็ตาม บวท. พร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาการให้บริการจราจรทางอากาศอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเดินทางและเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีน นี้ด้วยความปลอดภัย รักษาระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19