ITEL เปิดศักราชใหม่ คว้างานของกรมการสื่อสารทหาร

ITEL  เปิดศักราชใหม่ คว้างานของกรมการสื่อสารทหาร

"ณัฐนัย อนันตรัมพร "แย้มแผนปี 2564 เสนองานโครงข่ายสื่อสารแก่ภาครัฐและเอกชน หนุนอนาคตเติบโตต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

ITEL สตอรี่เด่น เปิดศักราชใหม่ คว้างานของกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หนุนงานในมือพุ่งกระฉูด   ฟาก "ณัฐนัย อนันตรัมพร "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แย้มแผนปี 2564 ใส่เกียร์เดินหน้าเสนองานโครงข่ายสื่อสารแก่ภาครัฐและเอกชน หนุนอนาคตเติบโตต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกทำงานโครงการใหญ่จากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและได้เข้าลงนามในสัญญางานจัดซื้อชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP และอุปกรณ์ประกอบระบบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มูลค่าโครงการรวม 78,831,425.00 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับงานโครงการของกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ จะทำให้มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 4,345.20  ล้านบาท พร้อมกับปรับองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและวิธีการเสนองานรูปแบบใหม่ ให้กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

"ธุรกิจโทรคมนาคมมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้จะยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 แต่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหันมาให้ความสำคัญและมีการลงทุนมากขึ้น ซึ่ง ITEL มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ซึ่งอยู่ในวงการโทรคมนาคมมายาวนาน รวมทั้งมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยติดต่อกัน ซึ่งการได้รับงานในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันให้สูงขึ้น   โดยภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2564 จะเป็นปีที่ดี คาดว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เนื่องจากบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  ขณะเดียวกัน โครงการที่เปิดให้เสนองานส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งศักยภาพและเสถียรภาพของโครงข่าย ทำให้มั่นใจว่าจะได้โอกาสรับงานใหม่เพิ่มเติมอย่างแน่นอน" นายณัฐนัย กล่าว