โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด ปีที่ 12

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด ปีที่ 12

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด ปีที่ 12  บ่มเพาะความคิดริเริ่ม ส่งเสริมเยาวชนไทยเก่งรอบด้าน 

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด ปีนี้เป็นปีที่ 12 ที่ทาง WHA Group ได้จัดกิจกรรมสอนวาดภาพให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดระยองและชลบุรี 

โดยกิจกรรมมีวิทยากรจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมสัญจรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงเส้นและระบายสี ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมในปีนี้ ทุกๆ คนร่วมกันใส่ใจรักษาสุขอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโวรัสโควิด-19