รมว. สาธารณสุข รับมอบอาหารจาก ซีพีเอฟ เป็นกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล“

รมว. สาธารณสุข รับมอบอาหารจาก ซีพีเอฟ เป็นกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล“

ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”​พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็นในโรงพยาบาลและศูนย์ห่วงใยคนสาคร 5 แห่ง

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม อบต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร พร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์อาหาร 1,700 แพ็ค ในโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" จากนายสุวิทย์ ประภากมล ผู้บริหารอาวุโส ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร​ อบต.ท่าทราย  ทั้งนี้  ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน แก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”​ รวมแล้ว 22,000 แพ็ค พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็นในโรงพยาบาลและศูนย์ห่วงใยคนสาคร 5 แห่ง และยังได้สนับสนุนอาหารพร้อมทานรวม 61,200 แพ็ค แก่ 15 โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีกด้วย เพื่อเป็นกองหนุนให้ประเทศไทยฝ่าภัยโควิด-19  

 

ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ ผ่านโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19ตอบรับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ต้องการร่วมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อนำพาประเทศฝ่าวิกฤตดังกล่าว  สำหรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซีพีเอฟส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ในรูปของ อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่กำลังปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”​

 

ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟได้นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานจำนวน 16,604 แพ็ค มอบผ่านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปกระจายให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร และเมื่อเร็วๆ นี้ ซีพีเอฟ ได้ส่งมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานจำนวน 3,000 แพ็ค และกับข้าวสำเร็จรูป 600 กิโลกรัม ให้แก่นายวัฒนา ตวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และครั้งนี้มอบอาหารพร้อมทานเพิ่มเติมอีก 1,700 แพ็คให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างที่มาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร

 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังให้เจ้าหน้าที่ซีพี เฟรชมาร์ท ติดตั้งตู้แช่เย็นให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ศูนย์วัฒนาแฟคตอรี่ สนามกีฬาจังหวัด และวัดโกรกกราก เพื่อช่วยเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทเสียสละได้บริโภคอาหารคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงกลุ่มพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และไข่ไก่สด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแรงงานต่างชาติที่กักตัวในตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังร่วมกับ เครือซีพี ตามดำริของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ มอบอาหารและหน้ากากอนามัยผ่านสถานทูตเมียนมา ผนึกพลัง ทรู และ โอสถสภา สนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ตและเครื่องดื่ม เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาใน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ตลอดจนมอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยผ่านสถานทูต 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว อีกด้วย./