โรครุม-ต้นทุนพุ่ง-แบงค์ไม่ปล่อยกู้กระทบสภาพคล่อง...ทุกข์หนักของคนเลี้ยงหมู

โรครุม-ต้นทุนพุ่ง-แบงค์ไม่ปล่อยกู้กระทบสภาพคล่อง...ทุกข์หนักของคนเลี้ยงหมู

โรคสำคัญอย่าง ASF ที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุมเข้มป้องกันเต็มพิกัดทุกพื้นที่ จนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

โรครุม-ต้นทุนพุ่ง-แบงค์ไม่ปล่อยกู้กระทบสภาพคล่อง...ทุกข์หนักของคนเลี้ยงหมูกว่า 2 ปีแล้วที่วงการหมูไทย “ชนะ” โรคสำคัญอย่าง ASF ที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุมเข้มป้องกันเต็มพิกัดทุกพื้นที่ จนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

ซึ่งหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จ คือการที่รัฐจ่ายค่าชดเชยแก่เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มเสี่ยง ที่สัดส่วน 75% ของมูลค่าหมู กรณีที่ต้องทำลายหมู ทำให้เกษตรกรพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ แต่ในกรณีที่พบความเสี่ยงในฟาร์มขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ เกษตรกรกลับไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายเหมือนกับฟาร์มหมูรายย่อย จึงเกิดเป็นช่องว่างทำให้ฟาร์มเหล่านี้ ต้องแก้ปัญหากันเองด้วยการตัดตอนนำหมูออกขายก่อน เพื่อลดความเสียหายและความเสี่ยงที่จะมีต่อฟาร์มของตนเอง ทำให้มีการกระจายของโรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยากที่จะควบคุม

ทั้งๆที่เรื่องการชดเชย ควรดำเนินการให้ครบในทุกระดับ ทุกฟาร์ม ทั่วประเทศ แบบไม่เลือกปฏิบัติในฟาร์มใดฟาร์มหนึ่ง เหมือนกับที่ประเทศในแถบยุโรปให้ค่าชดเชยแบบ 100% เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันให้เข้มแข็ง และยังเป็นกำลังใจให้เกษตรกรได้ร่วมกันเดินหน้าในอาชีพต่อ

ยิ่งวันนี้ที่คนเลี้ยงหมูต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งโรค PRRS PED และ APP แม้ว่าจะเกิดการระบาดเฉพาะในหมูไม่มีติดต่อสู่คนหรือสัตว์อื่นๆ