ศลช. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ตอบรับวิถีชีวิตใหม่  

ศลช. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ตอบรับวิถีชีวิตใหม่  

มอบนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น WIN-Masks จำนวน 2,000 ชิ้น ซึ่งสามารถซักได้ 30 ครั้ง โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติ ลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัย

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ดร.ศิรศักด์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น WIN-Masks จำนวน 2,000 ชิ้น ซึ่งสามารถซักได้ 30 ครั้ง โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติ ลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposable) มีประสิทธิภาพการกรองที่อนุภาค 0.3 ไมครอน และมอบเฟซชิลด์ (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อป้องกัน COVID-19 เป็นของขวัญปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำส่งมอบความห่วงใยให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ย่านสมุทรสาคร โดย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จะนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบย่านสมุทรสาครตามลำดับต่อไปอย่างเร่งด่วน