'วราสิริ แกรนดิโอ' ชี้แจง การละเมิดภาพบ้าน 'แลนด์แอนด์เฮ้าส์'

'วราสิริ แกรนดิโอ' ชี้แจง การละเมิดภาพบ้าน 'แลนด์แอนด์เฮ้าส์'

 

หนังสือชี้แจงการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพบ้านทาวน์โฮมของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นางทิพปภา สังข์ศิลป์ชัย ในฐานะเจ้าของโครงการหมู่บ้านวราสิริ แกรนดิโอ ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบว่า ข้าพเจ้าได้มีการนำภาพบ้านทาวน์โฮมชื่อ Gemini และ Familia มาประกอบการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการวราสิริ แกรนดิโอ ตลอดมา โดยผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพแบบบ้านดังกล่าวที่แท้จริง คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้ามิได้รับอนุญาตจาก บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด อันถือเป็นการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้สำนึกในการกระทำความผิดดังกล่าว และได้หยุดเผยแพร่ภาพบ้านดังกล่าวทั้งหมดสู่สาธารณชนในทุกช่องทางแล้ว รวมถึงหยุดก่อสร้างและขายบ้านตามแบบบ้านชื่อ Gemini และ Familia ในโครงการของข้าพเจ้าด้วย เพื่อเป็นการหยุดละเมิดลิขสิทธิ์ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เข้าใจผิดว่าแบบบ้านดังกล่าวเป็นของข้าพเจ้า มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิพปภา สังข์ศิลป์ชัย)

เจ้าของโครงการวราสิริ แกรนดิโอ