สมาคมโฆษณาฯ ระดมสมอง

สมาคมโฆษณาฯ ระดมสมอง

นายรติ พันธุ์ทวี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณา ประจำปี 2563-2565 ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็น กำหนดนโยบาย และทิศทางของสมาคมฯ

นายรติ พันธุ์ทวี (แถวหน้า – กลาง) นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณา ประจำปี 2563-2565 ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็น กำหนดนโยบาย และทิศทางของสมาคมฯ  ณ บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้