ซีพีเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำคุณประโยชน์ ในการป้องกัน ASF" ดันหมูไทยปลอดโรค

ซีพีเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำคุณประโยชน์ ในการป้องกัน ASF" ดันหมูไทยปลอดโรค

ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ในสุกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ ในการป้องกัน ASF ในสุกร" แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค​ ส่งผลให้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ในสุกร ดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง นับเป็นส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยยังคงสถานะประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ปลอดจากโรคดังกล่าว มานานกว่า 2 ปี และยังคงเดินหน้าป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไป

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานบริการวิชาการสุกร ของซีพีเอฟ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำคุณประโยชน์ ในการป้องกัน ASF" เช่นกัน ได้แก่

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

น.สพ.ระพี ปัญญาทอง รองกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้ช่วยเหลืองานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขตภาคเหนือ

และ น.สพ.ธวัช พงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้ช่วยเหลืองานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขตภาคตะวันออก

การประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จัดโดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานป้องกันโรค ASF ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป./