รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้

รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย และ ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ ขอความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก เพื่อปลดล๊อค ให้รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้

ที่ผ่านมารถสามล้อถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายเสมอ เนื่องจากภาพเก่าๆ ของรถซาเล้ง รถพ่วงข้าง รถสกายแลป ซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความปลอดภัย จึงถูกมองว่าเป็นยานยนต์ชั้น 2 ที่เกะกะถนนและถูกกีดกันไม่ให้จดทะเบียนอยู่ตลอดเวลา

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย นายกสมาคมผู้ค้ารถสามล้อส่วนบุคคล และรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า และ ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ รองนายกสมาคมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอหารือปลดล๊อค หาทางออกให้รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่ใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา และให้อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมรากหญ้าที่ประกอบอาชีพสุจริต ตามเหตุผล ความจำเป็น และความสม่ำเสมอของผู้ขอจดทะเบียน โดยมีนายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับและเป็นประธานองค์ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบน พื้นที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับสมาคมผู้ค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า

ผู้ประกอบการชั้นนำในสมาคมฯ ได้ร่วมกันออกแบบรูปลักษณ์รถสามล้อที่สวยงามทันสมัย มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ประหยัด ใช้งานได้ทุกประเภท และ ที่สำคัญดูแลรักษาง่ายทั้งรถสามล้อน้ำมัน และ ไฟฟ้า EV ซึ่งสมาคมผู้ค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าของเรามีปณิธานและพันธกิจร่วมกันคือ จะต้องร่วมกันผลิตรถสามล้อที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงที่โลกสากลยอมรับให้ได้ ด้วยกรอบของความร่วมมือ 5 ด้านด้วยกันคือ

  1. ความปลอดภัย : รถทุกคันที่อยู่ในสมาคมของเราจะต้องเป็นรถสามล้อที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับของสถาบันชั้นนำต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ
  2. การใช้งานได้จริง : รถทุกคันต้องใช้งานได้จริงในทุกพื้นที่ กล่าวคือ ต้องมีสมรรถนะการขับขี่และบรรทุกได้ตามน้ำหนักที่กำหนดไว้ และสามรถใช้งานได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่บนภูเขา ชนบท หรือ ใช้ในเมือง
  3. เรื่องอะไหล่ : มีความร่วมมือในการผลิตและใช้อะไหล่ร่วมกันเป็น Universal part และมีสต๊อกพร้อมใช้ทุกรุ่น ตลอดเวลา
  4. ต้องจดทะเบียนได้ : รถทุกคันต้องสามารถจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
  5. ผ่อนดาวน์ได้ : รถทุกคันต้องสามารถผ่อนไฟแนนซ์ได้ จึงจะสามารถทำให้ประชาชนชาวรากหญ้าเข้าถึงการใช้รถสามล้อได้อย่างกว้างขวาง เหมือนรถประเภทอื่น ๆ

เมื่อเป้าหมายสามารถบรรลุได้แล้ว รถสามล้อไทย ก็จะไม่ใช่ผู้ร้ายอีกต่อไป แต่คือพระเอกตัวจริง ! ที่จะช่วยสร้างงาน สร้างเงิน สร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรี !