มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท จัดงานสร้างประสบการณ์ในการดื่มน้ำชาระดับ  Super Luxury   

มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท จัดงานสร้างประสบการณ์ในการดื่มน้ำชาระดับ  Super Luxury    

โดย Mr.Andrea Noli เชฟจากโรงแรม Waldorf Astoria Bangkok โดยมี ม.ร.ว.สุพรรณกัลยา ตันหยงมาศ ชาลอต โทณวณิก วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ

 

 

รุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้บริหาร "มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท โดย MQDC ” จัดงานสร้างประสบการณ์ในการดื่มน้ำชาในระดับ  Super Luxury  รังสรรค์โดย Mr.Andrea Noli เชฟจากโรงแรม Waldorf Astoria Bangkok โดยมี ม.ร.ว.สุพรรณกัลยา ตันหยงมาศ ชาลอต โทณวณิก วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ และสุชาดา สุจฉายา  ร่วมงาน ที่โครงการ มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้