เปิดงาน...สังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 “เราปรับ โลกเปลี่ยน” 

เปิดงาน...สังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 “เราปรับ โลกเปลี่ยน” 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานสังคม สุขใจ ครั้งที่ 7 “เราปรับ โลกเปลี่ยน”  ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสังคม สุขใจ ครั้งที่ 7 โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น.ส.ปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา    ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และนายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมพิธีเปิดงาน ณ หมู่บ้านปฐม สวนสามพราน จ.นครปฐม