ทิปโก้ มอบผลิตภัณฑ์ ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387 (Childline Thailand)

ทิปโก้ มอบผลิตภัณฑ์ ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387 (Childline Thailand)

มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387 (Childline Thailand) ร่วมส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาสทางสังคม

นายจักรภพ ฉิมอำพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจากบริษัททิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้แท้ 100% กว่า 600 กล่อง ให้กับ มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387 (Childline Thailand) อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ทิปโก้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากขึ้น ด้วยการส่งต่อพลังใจให้กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าหรือถูกทอดทิ้งจากทั่วประเทศ  เป็นสมาชิกในศูนย์เกือบ 200 คน ผ่านน้ำผลไม้ทิปโก้ 100 % ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง ช่วยเติมเต็มความสดชื่น และมีคุณประโยชน์ช่วยให้ร่างกายเด็กๆ แข็งแรงในทุกๆ วัน