"โครงการ Green Cinema"

"โครงการ Green Cinema"

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน กับ"โครงการ Green Cinema"รณรงค์แยกประเภทขยะ...สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นชุด PPE

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ภายใต้ "โครงการGreen Cinema" ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และการแปรรูปขยะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้  เพียงคิดก่อนทิ้งและแยกขยะให้เกิดประโยชน์

 

โครงการ Green Cinema ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้จัดวางถังขยะแยกประเภทได้แก่ ขยะพลาสติกและขยะทั่วไป ภายในสาขาโรงภาพยนตร์ เพื่อง่ายต่อการทิ้งและง่ายต่อการนำไปกำจัดขยะเพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ผิดประเภท โดยนำขวดน้ำดื่มพลาสติกประเภทขวดเพ็ท จากถังคัดแยกขยะซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าและพนักงานในการช่วยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และนำไปมอบให้กับโครงการแปรรูปขวดพลาสติกให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ผิดประเภท

 

หลังจาก โครงการ Green Cinema ได้ส่งมอบขวดน้ำพลาสติกประเภทขวดเพ็ทมอบให้กับธนาคารขยะของวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นจีวรพระไปแล้ว ล่าสุด วิศรุต  พูลวรลักษณ์ ผู้อำนวยการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบขยะขวดพลาสติกประเภทขวดเพ็ท จำนวน 190 กิโลกรัม ให้กับเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand เพื่อนำไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส่งต่อให้กับ โครงการ "แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา" รับมอบโดย ผู้แทน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) พันธมิตรหลักของเครือข่าย Less Plastic Thailand ซึ่งจะเปลี่ยนขวดเพ็ทที่ใช้งานแล้วเป็นเส้นใยรีไซเคิลสำหรับผลิตชุด PPE มอบให้กับทันตแพทยสภาต่อไป  ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

 

สำหรับขวดน้ำดื่มพลาสติกประเภทขวดเพ็ทที่ โครงการ Green Cinema ได้ส่งมอบในครั้งนี้รวมจำนวน 190 กิโลกรัม เป็นจำนวนขวดทั้งสิ้น 11,176 ขวด สามารถนำไปผลิตเป็นชุด PPE ได้  620 ชุด ซึ่งชุด PPE 1 ชุด ใช้ขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 18 ขวด