CP ลาว ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันชาติลาว

CP ลาว ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันชาติลาว

เพื่อจัดหาโลหิตให้กับกาชาดลาว พร้อมกันนี้ ซี.พี.ลาว ได้นำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่และน้ำดื่ม CP มอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต

นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด หรือ ซี.พี.ลาว นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ สภากาชาดลาว ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือวันชาติลาว เพื่อจัดหาโลหิตให้กับกาชาดลาว เนื่องจากปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สปป.ลาว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ ซี.พี.ลาว ได้นำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่และน้ำดื่ม CP มอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี ดร.จันทะลา สุขสาคอน หัวหน้ากาชาดลาว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้าลาว-ไอเต็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว./