กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  นำความสุขที่พ่อให้มาสานต่อการให้ที่ยั่งยืน 

 

 กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร่วมจัดนิทรรศการ 'ความสุขที่พ่อให้'  
ในงานวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นพร้อมนำความสุขจาก 3 พระราชกรณียกิจที่ส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืนให้ประชาชนชาวไทยมานำเสนอผ่านกิจกรรมภายในบูธคิง เพาเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม นี้ ณ ถนนสนามไชย เขตพระนคร 

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริ
ที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบบูธนิทรรศการ 'ความสุขที่พ่อให้' ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้น 

 โดยภายในบูธได้นำ พระอัจฉริยะภาพด้านกีฬา ดนตรี และโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนมาร่วมเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการ พร้อมการจัดกิจกรรมการสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อการสร้างอาชีพและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมสาธิตการทอผ้า, การสานไม้ไผ่, การปักผ้าชาวเขา, การสาวไหมและการมัดหมี่, การวาดลายเบญจรงค์และการระบายสีบนพื้นผิวกระเบื้อง, การสานกระเป๋าจากป่านศรนารายณ์,
การสาธิตการทำอาหาร อาทิ การทำสตอรเบอร์รี่อบแห้ง, ข้าวแต๋นและการทำกล้วยฉาบทอด เป็นต้น 

และในโอกาสนี้ ได้จัดกิจกรรมบันเทิง มอบความสุขสำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน ได้แก่ การแสดงความสามารถพิเศษของเด็กๆ จากรายการ Super10 และ การแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล  

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึกได้ที่ บูธนิทรรศการ 'ความสุขที่พ่อให้' โดย คิง เพาเวอร์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ - ๖ ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ถนน
สนามไชย เขตพระนคร