สัมมนา Syn Bio Forum 2019 ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก

สัมมนา Syn Bio Forum 2019 ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นี้ เวลา 08.00-12.00 น.ณ ชั้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมออกแบบอนาคตด้วยธรรมชาติ แก้วิกฤติทรัพยากรโลก ในงานสัมมนา Syn Bio Forum 2019 ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ชั้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BTS บางจาก ทางออก 3, 4)

ร่วมค้นหาคำตอบว่า “ทำไมต้อง Syn Bio กับ คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ฟังปาฐกถาพิเศษ นวัตกรรม Syn Bio สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทย โดย....

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

พบกับครั้งแรกของ Startup ด้านนวัตกรรมชีวภาพจากอเมริกา Ms.Babette Pettersen (บาเบท เพทเทอร์สัน) Director Business Development, Ginkgo Bioworks (กิงโกะ ไบโอเวิร์คส) และ

Mr.Mukund Rao (มุกุนด์ ราว) ที่ปรึกษา บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่จะร่วมพูดคุยในช่วง Syn Bio Global Trend & Industrial Perspective

และพบกับช่วง Brewing the Material Future

โดย Mr.Daniel Meyer Head of Global Corporate Planning Spiber Inc. ประเทศญี่ปุ่น 

พร้อมฟังการเสวนา จากศาสตร์สู่การนำไปใช้ Syn Bio : Connecting Science with Business and Life จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ที่คร่ำหวอดในเรื่องของ Syn Bio ทั้ง

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล และ

คุณวนิษา เรซ นักเขียน นักวิชาการ

ดำเนินรายการโดย คุณจูน-สาวิตรี โรจนพฤกษ์

สัมมนาฟรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/synbio

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 338 3000 กด 1