BGRIM ผนึก 6 สถาบันการเงินพร้อมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ

BGRIM ผนึก 6 สถาบันการเงินพร้อมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ

 

BGRIM ผนึก 6 สถาบันการเงินพร้อมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ไม่เกิน 8 พันล้านบาท 19-21 พ.ย.นี้

17 ตุลาคม 2562 : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (หรือ BGRIM) ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของไทย ผนึกความร่วมมือกับ 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ประกอบด้วย นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ นายปัญญา คงคาไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย นายธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ นายพีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีป Senior Associate, Debt Capital Markets บริษัทหลักทรัพย์ภัทร และนางยอดฤดี สันตติกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ในการเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของ BGRIM มูลค่าเสนอขายรวม 6 พันล้านบาท พร้อมส่วนสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) 2 พันล้านบาท คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง และกำหนดอัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก

 

รายละเอียดของภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.นายพีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีป Senior Associate, Debt Capital Markets บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

2.นายธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์

3.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ

4. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM

5.นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย

6.นายปัญญา คงคาไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

7.นางยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส