ผู้บริหารศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ได้รับประกาศเกียรติคุณ

ผู้บริหารศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ได้รับประกาศเกียรติคุณ

ผู้บริหารศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ได้รับประกาศเกียรติคุณ  “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

คุณมีพร ไชยูปถัมภ์ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร เข้ารับประทานโล่เกียรติยศรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” จาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2019) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนแก่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การค้า “มิกซ์ จตุจักร”

ดาริกา เชี่ยววุฒิกุล (บุ้งกี๋) PR & Marketing Communication Manager

โทร. 08-2291-5559 E-mail: [email protected]