ศรีตรัง จัดงาน “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3

ศรีตรัง จัดงาน “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3

โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน รณรงค์เกษตรกรชาวสวนยางและคู่ค้า ร่วมกันขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุ

 

กลุ่มบริษัทศรีตรัง พร้อมใจจัดงาน บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้มปีที่3 ภายใต้โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน รณรงค์เกษตรกรชาวสวนยางและคู่ค้า ร่วมกันขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐานตอกย้ำเจตนารมณ์ เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุ ต่อเนื่องเป็นปีที่3

กลุ่มบริษัทศรีตรังก้าวเข้าสู่ปีที่ 32 ในการดำเนินธุรกิจยางพาราแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง ทั้งน้ำยางข้น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และผลิตภัณฑ์ถุงมือยางทางการแพทย์และถุงมือยางเอนกประสงค์ ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทศรีตรังฯ ในการเป็น Green Rubber Company หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราควบคู่กับชาวสวนยางและชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวีรสิทธิ์   สินเจริญกุล กรรมการบริหาร  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้กลุ่มบริษัทศรีตรังเรายังยึดแนวทางในการดำเนินงานที่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรายังคงผลักดันให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่สะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน ซึ่งทั้งหมดนี้เราดำเนินธุรกิจบนความยุติธรรมกับเกษตรกรและคู่ค้าทุกราย ด้วยการบริหารงานที่เน้นธรรมาภิบาลมุ่งสู่การเติบโตคู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

จึงเป็นที่มาของการจัดงานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม ขึ้นเมื่อปี 2560 และปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องของศรีตรังที่พร้อมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชุนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุ และจากการจัดงานบรรทุกยางฯ ในปีที่ผ่านมาของโรงงานยางแท่ง 17 สาขา สามารถสรุปผลการดำเนินงาน รถขนส่งยางพาราที่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งเฉลี่ยถึงร้อยละ 97.44 ของรถขนส่งยางพารากับศรีตรัง 17 สาขา(โรงงานยางแท่ง) ซึ่งคาดว่าในปี2562 นี้จะได้ถึงร้อยละ 99 จึงถือได้ว่าโครงการนี้สามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จด้วยจากการให้ความร่วมมือของทุกท่านป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ศรีตรังขอขอบคุณ คู่ค้าเพื่อนชาวสวน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และพี่น้องในชุมชนทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้มาโดยตลอด อีกทั้งปีนี้เรามีความพิเศษสำหรับคู่ค้าเพื่อนชาวสวน รวมถึงประชาชนทั่วไป ด้วยการเปิดแอปพลิเคชันใหม่ STA FRIENDS ของกลุ่มบริษัทศรีตรังซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการซื้อขายยางแบบออนไลน์ ติดตามข่าวสารเรื่องยาง จนไปถึงสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับเราได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของวงการยางพาราอีกด้วย

 

สำหรับงาน“บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม”ปีที่3  นั้นอยู่ภายใต้โครงการ ศรีตรังเพื่อนชาวสวน โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังจัดขึ้นทั้งหมด 17 สาขาของโรงงานยางแท่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ , สกลนคร , เลย , อุดรธานี , อุบลราชธานี , สระแก้ว , พิษณุโลก , เชียงราย , ทุ่งสง , สิเกา , ห้วยนาง , ปัตตานี , นราธิวาส บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขา บึงกาฬ , มุกดาหาร , บุรีรัมย์ และ บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ในปีนี้ ทางบริษัทยังคงยึดมาตรฐานในการตรวจรถที่ขนส่งยางพารากับเราอย่างสม่ำเสมอและจะยังมอบสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถประจำปี 2562 ให้สำหรับรถขนส่งยางที่คลุมผ้าใบ ติดตั้งถัง วาล์วและรางเก็บน้ำที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของศรีตรัง เพื่อรับรองว่ารถคันดังกล่าวจะไม่มีน้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน และหากท่านใดพบรถที่ติดสติ๊กเกอร์จากศรีตรังมีน้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน สามารถโทรแจ้งกลับมาที่บริษัทศรีตรังฯ หรือแจ้งมาทางแอปพลิเคชันไลน์@sritranggroup ตามสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ท้ายรถขนส่งยาง ทั้งนี้ ทางบริษัทศรีตรังฯ จะยังคงดำเนินโครงการและกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุมากขึ้นต่อไป

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประภัสสร (นิดหน่อย) 089-603-5005