“ซีพีสานฝัน ปันโอกาส”

“ซีพีสานฝัน ปันโอกาส”

สนับสนุนคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World Summit 2019” ครั้งที่10 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ซีพีสานฝัน ปันโอกาส” สนับสนุนคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World Summit 2019” ครั้งที่ 10 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หวังจุดประกายสร้างผู้นำแห่งอนาคต  ระดมพลังคิดเปลี่ยนโลกแก้ปัญหาสังคมขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซีอีโอซีพีปลุกพลัง พร้อมตอกย้ำ หน้าที่สำคัญของผู้นำคือสร้างการเปลี่ยนแปลง อย่าท้อถอย หรือ ยอมแพ้ ความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นเหรียญ 2 ด้านที่อยู่คู่กัน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินโครงการซีพีสานฝันปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World โดยสนับสนุนให้ผู้นำเยาวชนไทยได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ที่เป็นระดับโลก บนเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด  “IGNITE FUTURE LEADERS” หรือ “จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต” เพื่อตอกย้ำให้ผู้นำเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและเชื่อมั่นในพลังของตนเองที่สามารถ “คิด เปลี่ยน โลก”  เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีความสุขได้ เพราะอนาคตโลก คือ อนาคตของเรา ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของโลกเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ เครือฯได้สนับสนุนผู้นำเยาวชนไทยทั้งจากภายในเครือฯซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และเปิดรับจากภายนอกองค์กรด้วยรวมจำนวน 21 คน โดยมีการพิจารณาและคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมประชุม One Young World Summit 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 22 - 25 ต.ค.62 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
         

สำหรับประเด็นในการประชุม One Young World ปีนี้   ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาระดับโลกรวม 5 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษา(Education):อนาคตของการเรียนรู้ ต้องถูกจินตนาการใหม่หรือไม่ 2.สุขภาพของโลก (Planetary Health):การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกอย่างไร 3.เสรีภาพของการสื่อสาร(Media Freedom): เราจะปกป้องความจริงได้อย่างไร 4.การบรรเทาความยากจน (Poverty Alleviation): นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 5.อนาคตแห่งสันติภาพ(Peaceful Future): ในโลกที่มีการแบ่งแยก เราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร 
         

ในการนี้ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ได้ร่วมพบปะกับผู้นำเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปประชุม One Young World Summit 2019 ในงาน CP-One Young World : Call to Action ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนไทยก่อนเดินทางไปประชุมที่ประเทศอังกฤษ โดยนายศุภชัยกล่าวว่า  หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำ คือ “การสร้างความเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้สังคมดีขึ้น ทั้งนี้ผู้นำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จะต้องมีพื้นฐานของความรัก(Passion) และต้องมีความรู้สึกได้ถึงทุกข์สุขของผู้อื่นเสมือนเป็นตัวเรา(Compassion)  อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่เรื่องง่าย มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเพราะความสำเร็จและความล้มเหลวเปรียบเหมือนเหรียญ 2 ด้านที่อยู่คู่กัน จะต้องสำรวจให้ได้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เรามีพลังไปสู่ความสำเร็จ และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราหยุดหรือท้อแท้ ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ 
         

การสร้างความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้น หรือ การทำเรื่องยาก ในหลาย ๆ เรื่องนั้น อาจจะยังไม่ทันได้เห็นผลลัพธ์ในช่วงชีวิตของเรา แต่เราต้องไม่สิ้นหวัง หรือท้อแท้ และต้องพยายามเรียนรู้จากเหรียญทั้ง 2 ด้านคือความสำเร็จและความล้มเหลว  ซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำเราไปสู่ความสำเร็จ  นอกจากนี้ขอให้ตระหนักด้วยว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการเป็นตัวอย่างที่ดี และให้เชื่อมั่นในพลังที่จะสร้างหรือส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับคนอื่น ๆ   เชื่อมั่นในพลังของตนเองที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง อย่ายอมแพ้ และอย่าลดละในความฝันที่ทุกคนตั้งไว้”  ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวสรุป
         

นอกจากนี้ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวกระตุ้นผู้นำเยาวชนตัวแทนประเทศไทยด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงโลก เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ อย่าคิดว่าวิ่ง 100 เมตรแล้วจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้  ทุกคนต้องร่วมไปสู่เส้นทางเดียวกัน อย่าหยุด และอย่าคาดหวัง สิ่งที่จะคาดหวังได้อย่างเดียว คือ ตัวเราเอง ซึ่งจะต้องไม่ยอมแพ้ เพื่อให้โลกของเราดีขึ้น
         

ด้านตัวแทนผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ นายธีร์ธวัช เกตุผ่อง จาก กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าว รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เพราะ One Young World เป็นเวทีที่สำคัญระดับโลกมีคนกว่า 2 พันคนจาก 196 ประเทศทั่วโลก ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ตัวแทนประเทศไทยทุกคนจะได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการ แนวทางการทำงาน รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจจากประเทศต่างๆ ทั้งที่พัฒนาแล้ว กำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนา เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นกลับมาต่อยอดความเป็นไปได้เพื่อที่จะนำมาใช้แก้หรือบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ในประเทศของตนเอง ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้หรือเห็นผลที่รวดเร็ว ดังนั้นเราจึงต้องมีความฝัน มีความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจ และอย่าหยุดที่จะทำสิ่งนั้น
         

เช่นเดียวกับ นายณัฐพล ปุณฑวชิรพันธ์ จาก บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ที่มุ่งมั่นจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดี ๆ  จากเวที One Young World นำมาปรับใช้ในการทำงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจ สังคม และประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
         

“One Young World เป็นเวทีที่ต้องการระดมพลังทุกด้านของคนรุ่นใหม่ในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่สำคัญระดับโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่เราจะไปได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งอุปสรรค ปัญหา และความสำเร็จต่างๆ จากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั่วโลก แล้วเราก็สามารถที่จะนำทั้งบทเรียนความสำเร็จ และความล้มเหลวเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับสิ่งที่เราทำอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต” นายณัฐพล กล่าว
         

One Young World มีจุดเด่นคือ เป็นเวทีที่สร้างแบบแผนการดำเนินงานแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการคิดและลงมือปฏิบัติในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีการจัดประชุมมาแล้วทั้งสิ้น 9 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ที่กรุงลอนดอน หลังจากนั้น ได้มีการจัดประชุมมาอย่างต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ และในครั้งนี้ได้กลับมาจัดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 10 ครั้งของการจัดการประชุม 
         

สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2019” คาดว่าจะมีผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกัน ซึ่งจำนวนประเทศที่เข้าร่วมมีมากเทียบเท่ากับประเทศที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยในการประชุมทุกครั้งจะได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกอาทิ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลากสาขาอาชีพ ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก ที่พร้อมผนึกกำลังสร้างเครือข่ายผู้นำและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 10,000 คนทั่วโลก และมีผู้คนมากกว่า 17.5 ล้านคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากโครงการที่ดำเนินงานโดยทูตเยาวชน One Young World
         

ติดตามและส่งกำลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยได้ทาง FB Fanpage : One Young World Thailand by CPG #OYW2019 #CPGYoungLeaders # #IgniteTheFuture

 

บริษัท ไอแอมพีอาร์ จำกัด

101/77 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เหมวดี  พลรัฐ 

T.0-2929-6737 F.0-2929-6799