รพ.ยันฮี เตรียมจัดงานบุญฉลองครบรอบ 35 ปี  

รพ.ยันฮี เตรียมจัดงานบุญฉลองครบรอบ 35 ปี  

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 นี้ ณ  รพ.ยันฮี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและโครงการปันน้ำใจให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า

                

นพ.สุพจน์ –ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา  ผอ.และรองผอ.รพ.ยันฮี  พร้อมคณะผู้บริหาร เตรียมจัดงานฉลองครบรอบวันเกิด 35 ปี รพ.ยันฮี  ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 นี้ ณ  รพ.ยันฮี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและโครงการปันน้ำใจให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า เพื่อฉลองครบรอบในครั้งนี้    

   

ภรัตพร วงษ์บุญมี 

โทร 02 879 0300 ต่อ  10145

35th Annivesary Yanhee hospital.jpg