กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ห่วงใยผู้ใช้น้ำลงพื้นที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบประปาภายในบ้าน พร้อมนำรถบรรทุกน้ำช่วยฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ลุยฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า แม้ปริมาณน้ำจากวิกฤตอุทกภัยจะลดลงและสถานการณ์ได้คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ กปภ. ยังคงลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูบ้านเรือนและบริเวณภายในชุมชนให้กลับสู่สภาพปกติ โดย กปภ. ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำตามบ้านเรือนของประชาชนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือน ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาภายในบ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำประปาจาก กปภ. ได้ตามปกติ รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ด้วยการนำรถบรรทุกน้ำช่วยฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบชุมชน เพื่อฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่พบเห็นท่อแตกรั่วหรือได้รับความเสียหาย โปรดแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในสำรวจความเสียหายและเร่งซ่อมแซม

ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดที่ยังคงประสบปัญหาการใช้บริการน้ำประปาหรือต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูหลังน้ำลด สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้จาก กปภ.สาขาใกล้เคียง หรือ PWA Contact Center 1662

-----------------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค
02 551 8102

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด

กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด