VenueE แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการค้นหาสถานที่และผู้ให้บริการ

VenueE แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการค้นหาสถานที่และผู้ให้บริการ

VenueE แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการค้นหาสถานที่และผู้ให้บริการสำหรับงานอีเว้นท์อย่างครบวงจรเจาะตลาดสร้างดิจิทัลดิสรัปชั่นวงการอีเว้นท์


VenueE แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการค้นหาสถานที่และผู้ให้บริการสำหรับจัดงานอีเว้นท์ (Marketpalce for event venues & suppliers) ประกาศรับเงินลงทุนจาก บริษัท  Event Pop Holdings PTE LTD  ซึ่งเป็นเทคสตาร์ทอัพ ผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการบริหารจัดการงานอีเว้นท์และกิจกรรมทุกรูปแบบ


คุณพีรพัฒน์ จิตศักดานนท์ ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ของ VenueE กล่าวว่า "อุตสาหกรรมของ MICE และการจัดงานอีเว้นต์ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาโดยมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรม MICE อย่างเดียวมีมูลค่ากว่า 155,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลสำรวจจาก TCEB) ใน supply chain ยังขาดองค์ประกอบเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าธุรกิจยังมีปัญหา (pain point) โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูล (sourcing) สถานที่สำหรับจัดงานอีเว้นท์ รวมทั้งบริการต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือเช่าอุปกรณ์ โดยทั่วไปแล้วลูกค้ายังคงเลือกสรรผู้ให้บริการโดยคำแนะนำหรือการบอกต่อ" 


สำหรับการจัดงานอีเว้นท์งานหนึ่ง อาจใช้เวลาโดยเฉลี่ยมากกว่าสองสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ลูกค้ากลุ่มธุรกิจอีเว้นท์ ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่จะนำมาเปรียบเทียบและช่วยการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการสถานที่และซัพพลายเออร์เองต่างก็มีปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทำให้สถานที่ไม่ได้รับการใช้สอยหรือมีลูกค้าน้อยกว่าเท่าที่ควร

 

แพลตฟอร์ม VenueE รวบรวมสถานที่จัดงานอีเว้นท์และงานแต่งงานไว้มากกว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ

ปัจจุบัน VenueE ให้บริการตลาดออนไลน์ที่ช่วยให้ ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและจองบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งฝั่งผู้ให้บริการก็สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมายได้ โดยเฉพาะ ต้นทุนในการทำการตลาด ทั้งช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและรายได้จากช่องทางออนไลน์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี Lead Management System เครื่องมือทันสมัยที่เข้ามาช่วยในการบริการการจัดการลูกค้าและการชำระเงิน


แพลตฟอร์มจะเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงแหล่งข้อมูลของสถานที่จัดงานอีเว้นท์และซัพพลายเออร์ต่างๆ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและทำให้ได้เจอผู้ให้บริการที่ต้องการ ตรงใจ เหมาะสม และอยู่ในงบกับงานอีเว้นท์ที่จะจัดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลไว้ในแหล่งเดียวกัน โดย VenueE มีข้อมูลสถานที่จัดงานบนเว็บไซต์แล้วกว่า 1,900 แห่ง ในปีที่ผ่านมาได้สร้างมูลค่างานอีเว้นท์ที่ส่งผ่านระบบกว่า 300 ล้านบาท และมีผู้ใช้งานที่เข้าชมเว็บไซต์กว่า 40,000 คนต่อเดือนและเติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อเดือน ซึ่งบริการของ VenueE สามารถแชทและขอใบเสนอราคาได้ทันที การสื่อสารทำได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้งาน มากไปกว่านั้นผู้ใช้งานยังสามารถเลือกขอจองสถานที่บางแห่งด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถชำระการจองผ่านระบบได้ทันที โดยที่ VenueE ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการจองที่ให้ประสบการณ์การใช้งาน(user experience) ในการจองที่สะดวกเทียบเท่าการจองห้องพักโรงแรมและขยายบริการให้ครอบคลุมธุรกิจผู้ให้บริการอีเว้นท์ทั่วประเทศ 


สำหรับการร่วมลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์(Strategic investment) ที่จะส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงโอกาสที่ใหญ่ขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์(MICE Industry ) โดยเฉพาะกลุ่มของการจัดการประชุม(Meetings) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(Incentives) โดยมีเป้าหมายพัฒนาต่อยอดธุรกิจร่วมกันในการเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) การให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตรียมงาน (Pre-event) จนถึงการบริหารจัดการภายในงาน การตลาดและการบริหาร ROI ผ่านการต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง VenueE กับ Eventpop ทั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างครอบคลุมและครบวงจร

Media kit ดาวน์โหลดในลิ้งค์
พีรพัฒน์ จิตศักดานนท์ (แวน)
085-088-7299