หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้จัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณรางวัล "นวัตกรรมท้องถิ่นและนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น"ประจำปี 2562 โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมในช่วงเช้าได้ร่วมจัดโครงการ พัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน (SIY Expo) โดยให้สภาเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ จัดบูธนิทรรศการ เพื่อคัดเลือกโครงการ 34 โครงการ แต่จะคัดเลือกที่ชนะขึ้นรับรางวัลเพียง 16 โครงการ และจะมีเพียง 2 โครงการเท่านั้นที่ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

และในช่วงบ่าย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี ได้เดินทางมามอบรางวัล นวัตกรรมท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 28 รางวัล และรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 98 รางวัล และในช่วงท้ายได้มอบรางวัลให้กับ สภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก 16 รางวัล 

นางสาววรินทร สุธรรมซาว คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รางวัลในวันนี้ เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมให้นักปกครองท้องถิ่นที่ทำความดี ได้มีแรงบันดาลใจ ในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สสส. Social Innovation & Youth 

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

นายกฤตชัย พยอมแย้ม ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสังคมไทย และประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  ขอแสดงความยินดีนักปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่เข้ารับรางวัลในวันนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่เห็นท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ สภาเด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ขอแสดงความยินดีกับ สภาเด็กและเยาวชน ทุกที่ที่ได้รับรางวัล และ หวังว่า สภาเด็กและเยาวชน อบต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และ สภาเด็กและเยาวชน อบต.กะดุนง อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี ที่ได้รับถ้วยเกียรติยศจากพิเศษ 2 รางวัล จาก พลเอกสุรยุท จุลานนท์ รางวัลนวัฒกรรมดีเลิศ และ รางวัลนวัตกรรมขวัญใจปวงชน จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก จะได้นำรางวัลที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดต่อไป

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน