เบเยอร์ร่วมกิจกรรมชุมชนสะอาด...

เบเยอร์ร่วมกิจกรรมชุมชนสะอาด...

เบเยอร์ร่วมกิจกรรมชุมชนสะอาด...ตลาดน่ามองเบเยอร์ร่วมกิจกรรมชุมชนสะอาด...ตลาดน่ามอง


ดร. วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน  (ที่ 2 จากซ้าย) จากกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ พร้อมด้วย มร.ฮิโรยูกิ โคบายาชิ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิวิคท์ (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือเอสซีจี ร่วมจัดกิจกรรม “ชุมชนสะอาด ตลาดน่ามอง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แก่คนในชุมชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากบริษัทฯ ต่าง ๆ รอบพื้นที่ชุมชน อาทิ ฉัตรพงษ์ ศุภธนพัฒน์ สมพงศ์ ปิยะกิจสมบูรณ์ และสมิทธิ์ อัครเดชวินิต เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนตลาดผู้ใหญ่ประจวบ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ :ศิริวรรณ เณรเลียบ (ข้าวปั้น) โทร. 061 945 5949 พัทธ์ธีรา สุกใส      (แตงโม)   โทร. 080 562 4719