คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขึ้นแท่น Excellence Hall of Fame 2019

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขึ้นแท่น Excellence Hall of Fame 2019

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ, คว้ารางวัล the Certificate of Excellence Hall of fame 2019 จาก TripAdvisor

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ, คว้ารางวัล the Certificate of ExcellenceHall of fame 2019 จาก TripAdvisor นับเป็นความภาคภูมิใจของทางคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ให้ประดับอยู่ในหอเกียรติยศ (TripAdvisor 2019 Hall of Fame) จากเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก TripAdvisor ประจำปี 2562

เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่คิดส์ซาเนีย กรุงเทพได้รับรางวัล the Certificate of Excellence Hall of Fame 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทาง TripAdvisor มอบให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล the Certificate of Excellence ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งรางวัล the Certificate of Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากรางวัล Travelers’ เป็นเกียรติอันสูงสุดที่ TripAdvisor มอบให้ โดยอ้างอิงจากการบริการ คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า เป็นประกาศนียบัตรที่มอบให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม และได้รับรีวิวที่ยอดเยี่ยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

โดยการได้รับการรับรางวัลนี้ของคิดส์ซาเนียนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการที่ได้รับมาตรฐานในระดับโลก การทำแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการในทุกๆไตรมาสเพื่อให้ทราบถึงผลสรุปทางด้านความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในคิดส์ซาเนียแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อรักษามาตรฐานในการให้บริการ จะใส่ใจและพัฒนาการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ รักษาคุณค่าในแง่ของการศึกษา รวมถึงเพื่อความสุขของเด็กๆและครอบครัวที่ได้มาในทุกๆครั้ง