แอมเบอร์ บราเธอร์สบริจาครถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ

แอมเบอร์ บราเธอร์สบริจาครถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ

บริษัทแอมเบอร์ บราเธอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้บริจาครถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 2 คัน ที่ มูลนิธิคนพิการไทย

บริษัทแอมเบอร์ บราเธอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด โดย คุณอรษา มุขเตียร์ และคุณจันทร์เพ็ญ กุลพงศรี ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้บริจาครถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 2 คัน ที่ มูลนิธิคนพิการไทย

บริษัทแอมเบอร์ บราเธอร์ส ร่วมสร้างสรรค์สื่อ ที่มีคุณภาพ และมีปณิธาน ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม