เลี้ยงแสดงความยินดี

 เลี้ยงแสดงความยินดี

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ เลี้ยงแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ม.สงขลานครินทร์

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ เลี้ยงแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ณ ห้องอาหารญี่ปุ่น ฮากิ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เร็วๆนี้ 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02 541 1234 ต่อ 4202, 4204, 4208

อีเมล์:[email protected]                        เว็บไซต์:http://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cglb

ทัตมณี          เฉวียงหงษ์               ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

พิชญาภา       จันทร                     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

นารากร         เศรษฐวัฒนากุล        เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดดิจิทัล

ธน               เนตรทิพย์                ช่างภาพอาวุโส                                       

พลอยชมพู     ครองเพชร               กราฟิกดีไซน์                      

บุญสม           แก้วสอาด                เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรอาวุโส

ดนุพล           ศรีทองแท้               เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร