"อาหารทั่วไทย จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร"

"อาหารทั่วไทย จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร"

เปิดตัวหนังสือวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท

เปิดตัวหนังสือ "อาหารทั่วไทย จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร" โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สมาคมภัตตาคารไทย และพันธมิตร ภายใต้การจัดทำโดยบริษัท สุชาโต และบริษัท ณัฐสุรงค์ รวมอาหารเด่นจากทั่วไทย ชูเมืองไทยสู่จุดหมาย Gastronomy Tourism  เผยอาหารไทยสร้างรายได้จากภาคท่องเที่ยวสูงถึง 154,000 ล้านบาท

โดยงานเปิดตัวจะมีในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท มีการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ อาหารทั่วไทย จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร โดย กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมภัตตาคารไทย และพันธมิตร