งานประชุมกลุ่มผู้ชุบสังกะสีระดับเอเชีย แปซิฟิค

งานประชุมกลุ่มผู้ชุบสังกะสีระดับเอเชีย แปซิฟิค

การประชุมกลุ่มผู้ชุบสังกะสีระดับเอเชีย แปซิฟิค ครั้งที่ 11 หรือ The 11th Asia Pacific General Galvanizing Conference Thailand 2019

นายอภิจิณ โชติกเสถียร  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานเปิด การประชุมกลุ่มผู้ชุบสังกะสีระดับเอเชีย แปซิฟิค ครั้งที่ 11 หรือ The 11th Asia Pacific General Galvanizing Conference Thailand 2019 (APGGC 2019) โดย  นายวัฒนา สุจิตรานุรักษ์ นายกสมาคมการชุบสังกะสีไทย  (Thai Galvanizing Association: TGA) (ที่ 4 จากขวา) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จาง ซี่ฟู (Dr. Zhang Qifu) นายกสมาคมการชุบสังกะสีเอเชีย แปซิฟิค (The Asia Pacific General Galvanizers Association: APGGA) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กชุบสังกะสีจากไทยและต่างประเทศรวมกว่า 350 ราย อาทิ นายนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ รองประธานและประธานสายงานการพัฒนาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.ทวีป  ชัยสมภพ ประธานสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย  (ที่ 3 จากขวา)  และนายวิทวัส สมุทรานนท์ นายกสมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย (ที่ 2 จากขวา)  ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชุบสังกะสีแบบยั่งยืน โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานจากนานาประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์