สมศ. จับมือสหราชอาณาจักร ยกระดับผู้ประเมินไทย

สมศ. จับมือสหราชอาณาจักร ยกระดับผู้ประเมินไทย

 

สมศ. จับมือสหราชอาณาจักร ยกระดับผู้ประเมินไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการ ผอ. สมศ. พร้อมด้วย Mr. Douglas Blackstock Chief Executive Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสองประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนผู้ประเมินภายนอก เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินของแต่ละฝ่าย เพื่อยกระดับผู้ประเมินของ สมศ. ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ กรุง Gloucester สหราชอาณาจักร