ไซเซลปลดล็อคการลงทุนด้านความปลอดภัยของเอสเอ็มอีด้วย Security Enterprise Pack

ไซเซลปลดล็อคการลงทุนด้านความปลอดภัยของเอสเอ็มอีด้วย Security Enterprise Pack

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยเครือข่ายระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์เบื้องต้นที่ครบครันที่สุด

บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัดเปิดตัวชุดโซลูชั่นด้านความปลอดภัยใหม่สำหรับองค์กรเอสเอ็มอี “Security Enterprise Pack” (ซีเคียวริตี้เอ็นเตอร์ไพร้ส์แพค) ที่สามารถปกป้องระบบเครือข่ายอย่างครบวงจรพร้อมบริการหลังการขายที่เหนือชั้น ทำให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยหมดความกังวลเรื่องภัยไซเบอร์และสามารถมีระบบความปลอดภัยเครือข่ายที่แข็งแกร่งในระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์ได้ง่ายขึ้น

องค์กรในทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างประยุกต์ใช้คลาวด์ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยิ่งองค์กรมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ดิจิทัลมากเท่าไร โอกาสที่จะถูกโจมตีก็ยิ่งมีสูงมากขึ้น องค์กรจึงให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายของตนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่องค์กรยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทีมงานด้านไอที และมีงบประมาณการลงทุนที่จำกัด

ไซเซลจึงออกแบบโซลูชั่น Security Enterprise Pack ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ครบถ้วน โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์เกทเวย์เพื่อความปลอดภัย (Unified Security Gateway Series: USG) หรืออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advance Threat Protection Series: ATP) ให้องค์กรเลือกได้ตามความเหมาะสมของเครือข่ายที่มีอยู่ นอกจากนี้ ไซเซลจัดไลเซนส์ที่จำเป็นและบริการมืออาชีพที่ช่วยให้องค์กรบริหารเครือข่ายได้อย่างง่ายดายไว้ในแพคเรียบร้อยแล้ว

อุปกรณ์และบริการใน Security Enterprise Pack จะประสานการทำงานกันเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยที่องค์กรต้องการ ดังต่อไปนี้ 

    อุปกรณ์เกทเวย์เพื่อความปลอดภัย USG เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเกทเวย์เพื่อความปลอดภัยด่านแรกที่จะช่วยป้องกันองค์กร อุปกรณ๋จะช่วยป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายขององค์กร ในขณะที่ช่วยจัดสรรแบนด์วิดท์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน ควบคุมการใช้งานแอบพลิเคชั่นของพนักงานในองค์กร ช่วยปรับโหลดทราฟฟิคให้สมดุล จึงช่วยให้องค์กรมีการเชื่อมต่อระหว่างสาขาที่รวดเร็ว เสถียรและปลอดภัยสูง หรือ

อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ATP ซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ป้องกันและจัดการภัยไซเบอร์ขั้นสูงที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้รวมเทคโนโลยีอันทันสมัยอันได้แก่ กล่องดักทรายทางคลาวด์ (Cloud-based sandboxing) และระบบการป้องกันภัยคุกคามทั้งที่ตรวจพบแล้ว (Known threats) และยังไม่เคยตรวจพบมาก่อน (Zero-day attack) เบ็ดเสร็จในอุปกรณ์เดียวกันไว้เรียบร้อย จึงมีประสิทธิภาพสูง ช่วยสร้างความมั่นใจในการป้องกันภัยให้กับองค์กร

 

    ไลเซนส์สำหรับบริการด้านความปลอดภัย ไซเซลรวมไลเซนส์สำหรับบริการด้านความปลอดภัยที่องค์กรจำเป็นต้องใช้เบื้องต้นอย่างครบถ้วนไว้ในแพคเรียบร้อย เพื่อการปกป้องที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึงบริการ Anti-Virus, Anti-Spam, Intrusion Detection Prevention, Content Filtering, และ Cloud-Based Sandboxing

 

    ไลเซนส์สำหรับบริการ SecuReporter บริการซีเคียวรีพอร์ตเตอร์เป็นบริการใหม่จากไซเซล ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ผ่านระบบคลาวด์ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ USG และ ATP ให้ข้อมูลเชิงลึกของทราฟฟิคทั้งขาเข้าและขาออกรวมถึงข้อมูลภัยคุกคามเครือข่าย จึงช่วยให้องค์กรสามารถรับมือภัยคุกคามได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ด้วยบริการนี้ องค์กรจึงสามารถมีรายงานด้านความปลอดภัยและการเก็บ Log ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของพรบ. คอมพิวเตอร์ 2560

 

    บริการหลังการขายที่เหนือชั้นกว่าในตลาด องค์กรจะได้รับบริการเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้า (Advance Replacement Service) ซึ่งองค์กรสามารถแจ้งอาการเสียของผลิตภัณฑ์ในทุกกรณีจากการใช้งานปกติทางคอลล์เซ็นเตอร์ และไซเซลจะจัดส่งอุปกรณ์ทดแทนให้ล่วงหน้าในวันรุ่งขึ้น หลังจากได้รับอุปกรณ์ทดแทนแล้ว องค์กรจึงส่งอุปกรณ์ที่มีปัญหากลับคืนมาได้ ซึ่งองค์กรจะได้รับบริการนี้นานเท่ากับจำนวนปีของไลเซนส์ที่องค์กรซื้อ      

 

    บริการให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคทางคอลล์เซ็นเตอร์ องค์กรมีความอุ่นใจในการใช้งานและมั่นใจในความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทางคอลล์เซ็นเตอร์ได้ตลอด 9x6 ซึ่งเปิดให้บริการระหว่าง 9:00 น. ถึง 18:00 น. ของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

ชุดโซลูชั่น Security Enterprise Pack มีให้เลือกให้ใช้งานระยะเวลา 1, 3 และ 5 ปีตามความเหมาะสมกับระบบและตามความต้องการของแต่ละองค์กร

นายอภิชาติ เจิมประไพ ผู้จัดการประจำประเทศไทยแห่งบริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัดกล่าวว่า “ไซเซลพบว่าร้อยละ 30 ของธุรกิจเอสเอ็มอีในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อีกหลังจากถูกอาชญากรไซเบอร์โจมตี  ดังนั้น Security Enterprise Pack จะช่วยปลดล็อคเรื่องความกังวลในการลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไซเบอร์ขององค์กรเอสเอ็มอีในประเทศไทยในสภาวะปัจจุบันที่องค์กรขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ไซเซลช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ลดความยุ่งยากและต้นทุน สามารถมีมาตรฐานการดำเนินงานและตอบรับข้อกำหนดของพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นได้ทันที” 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ http://SecurityEnterprisePack.zyxel.co.th