งาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

งาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

ทีเค พาร์ค ส่งนิทรรศการอ่านผ่านโลกดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562”จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอนิทรรศการการอ่านในโลกดิจิทัลที่รวบรวมหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์กว่า 20,000 รายการ ที่ถูกพัฒนาและรวบรวมเป็นคลังความรู้ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วถึง และเท่าเทียม

โดยน้องๆเยาวชน และผู้สนใจที่เข้าร่วมชมนิทรรศการสามารถทดลองใช้งาน และสมัครสมาชิกห้องสมุดสาธารณะออนไลน์ของอุทยานการเรียนรู้ TK park  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พบกับนิทรรศการการอ่านในโลกดิจิทัล โดยอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย