เป๊ปซี่-โคล่ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 3 แห่ง

 เป๊ปซี่-โคล่ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 3 แห่ง

บริษัทในเครือ เป๊ปซี่-โคล่า 3 แห่ง รับโล่ประกาศเกียรติคุณการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2562

 

ตัวแทนบริษัทในเครือเป๊ปซี่-โคล่าทั้ง 3 แห่ง นางสาวชมพูนุช แก้วสม (กลาง)  บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานลำพูน จ.ลำพูน นางสาวกนกวรรณ พันกับ (ขวา) บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร และนายสืบพงษ์ โลศิริ (ซ้าย) บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ได้แก่

 

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานลำพูน จ.ลำพูน รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน

บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง

 

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ในงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผน และบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

 

ข้อมูลเพิ่มเติมรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ระดับเงิน - สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ 3,000,000 – 9,999,999 ชั่วโมง

ระดับทองแดง – สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด

กัญณัฎฐ์ ศรีชัยภัทรกุล (อ้อม)                             โทร. 089-457-1180                              [email protected]

หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (เดช)                         โทร. 091-565-4556                              [email protected]

รวินท์พร โชติภักดีตระกูล (พร)                             โทร. 089-780-3384                              [email protected]