พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระบบทวิภาคี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระบบทวิภาคี

คุณชุณหวรรณ วงศ์วรการและคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการพร้อมดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรืองและดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

 

คุณชุณหวรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารการเงิน และคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบริหารด้านพลังงาน กลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้ง ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ Sapphire 2 + 3 โรงแรมริชมอนด์

 

Kantida Sukprayoon (Ploy)

PR and Events

Richmond  stylish Convention Hotel

02-831-8850 / 086-325-3702

E-mail : [email protected]