“อิชิตัน” ปั้นนักการตลาดยุคใหม่

“อิชิตัน” ปั้นนักการตลาดยุคใหม่

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหัวข้อ “From Local to Global” เป็นหัวใจหลักสำหรับนักการตลาด

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหัวข้อ “From Local to Global” ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำหรับนักการตลาดในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งยังให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจของแบรนด์อิชิตันในการนำเสนอเครื่องดื่มคุณภาพให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้อย่างยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทิพย์ ทองหุ่น             โทร. 08-1930-0764     อีเมล [email protected]

ภัทรศฎามัธ บุญข่าย     โทร. ‪09-3690-5950     อีเมล [email protected]

โอกิลวี่ (ประเทศไทย)

เอกภพ พันธุรัตน์ (เอก) โทร. 08-9676-6234     อีเมล [email protected]

จิตรทิวัส ราชคม (ก็อบ) โทร. 06-2614-5692     อีเมล [email protected]