เปิดประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ICT SILPAKORN

เปิดประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ICT SILPAKORN

เปิดประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ICT SILPAKORN สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่การทำงาน

 สำหรับงานฉลองครบรอบ “15 ปี ICT SILPAKORN” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นการแสดงผลงานของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ ICT SILPAKORN เช่น งานโฆษณา ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เกม รวมทั้งผลงานอื่นๆ ในธุรกิจดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งนิทรรศการหลักสูตรต่างๆ ให้เหล่านักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ พร้อมยังมีพูดคุยเปิดประสบการณ์ในรั้วไอซีที ศิลปากร ของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและออกไปทำงานในสาขาต่างๆ จากบริษัทชั้นนำของประเทศมาเติมความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้ารับฟังเป็นอย่างมาก

ผศ. ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN)  เปิดเผยว่า “ICT SILPAKORN ได้นำเอาศาสตร์ทางศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ วิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นการผสมผสานศาสตร์ทางการบริหารจัดการกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ซึ่งนำเอาศาสตร์ทางศิลปะมาผสมผสานกับ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งแบ่งเป็น 3 วิชาเอกคือ การออกแบบแอนิเมชั่น การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ  และการออกแบบเกม  รวมถึงสาขานิเทศศาสตร์  ซึ่งได้นำเอาศาสตร์ทางด้านนิเทศสาตร์มาผสานกับศิลปะและเทคโนโลยี มี 3 วิชาเอก ได้แก่ เอกการสื่อสารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน และภาพยนตร์  ทางคณะมีการนำทั้ง 3 สาขาเข้ามารวมกัน  ไม่ได้เน้นสอนการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเท่านั้น แต่จะเน้นการสอนพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับนักศึกษาเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานได้  ดังนั้น นักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะเลยก็สามารถเรียน  เห็นภาพชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเรียนนิเทศศาสตร์ก็จะมีความรู้เรื่องธุรกิจและสามารถวาดรูปได้  รวมทั้งผู้ที่เรียนทางด้านการออกแบบจะรู้เรื่องธุรกิจเพื่อสื่อสารในเชิงธุรกิจได้ ส่วนผู้ที่เรียนทางด้านแอนิเมชั่น เว็บไซต์และสื่อโต้ตอบและเกม จะสามารถเขียนโปรแกรมมิ่ง เพื่อสร้าง Tool เสริม ในโปรแกรมซอฟแวร์ที่ใช้งาน ทำให้การทำงานง่ายขึ้น เพราะหลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตไม่ใช่เป็นแค่ User แต่จะต้องเป็นนักพัฒนาด้วย  จึงเน้นสอนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วย”

 

ด้านศิษย์เก่าที่ขึ้นเวทีแชร์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เริ่มจาก ชนิดา ตันติยาพิทักษ์ หรือแนน (ICT SU รุ่น 8) เจ้าของนามปากกา “ซิบบิล (Sibbil)”และเจ้าของผลงาน “ครัวง่ายๆ สไตล์เด็กหอ” ใน Line Webtoon เล่าประสบการณ์ในรั้วไอซีที ศิลปากรว่า คณะนี้จะเน้นการเรียนวิชาพื้นฐานที่หลากหลาย ทำให้เรามีทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะในส่วนของวิชาพื้นฐานทางศิลปะที่เน้นการวาดภาพจากการใช้มือควบคู่ไปกับการวาดรูปโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้นักศึกษาที่เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานศิลปะได้ดี สามารถมาใช้จริงกับการทำงานได้  สำหรับสิ่งที่ประทับใจในการเรียนที่ ICT SILPAKORN นั้นคือเรื่องของการเรียนในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นพี่เป็นน้องและอาจารย์ก็คอยช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบรรยากาศที่วิทยาเขตเพชรบุรี อำเภอชะอำ เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เป็นธรรมชาติ สบายไม่เคร่งเครียด เป็นบรรยากาศที่ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบมีเวลาปั่นจักรยานหรือวิ่งออกกำลังกายรอบมหาวิทยาลัย  ช่วงนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขที่ยากจะลืมได้ ส่วนน้อง ๆ ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนสาขาไหน ขอแนะนำว่าให้เลือกในสิ่งที่เราชอบ ให้ดูว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราชอบที่สุด

 

พรทิวา โถยอด (พี่เบล) ICT SU รุ่น 6 จากสาขา IT ธุรกิจ และทิติยา จันตะเภา (พี่เรด ) ICT SU รุ่น 8  สาขานิเทศศาสตร์ ปัจจุบันทำงานในด้าน Digital Marketing Strategic Planner and Founder of NOW OR NEVER DIGITAL CO.,LTD, ทั้งสองเล่าถึงการเรียนว่า มีคนเคยพูดถึง ICT SILPAKORN ว่าสอนเหมือนเป็ด คือสอนหลากหลายรอบด้าน แต่การเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลดีกับตัวนักศึกษาเอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือทั้งสองได้ใช้วิชาพื้นฐานที่หลากหลายในคณะนี้ นำมาต่อยอดสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเองตั้งแต่ยังศึกษาอยู่   นอกจากนั้นการเรียนที่นี่เรายังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และยังได้ออกไปศึกษาดูงานที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานจริงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นักศึกษาได้เรียนอยู่ จึงทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น การเรียนที่นี่ทำให้นักศึกษามีการคิดและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ อีกจุดเด่นที่สำคัญของการเรียนการสอนที่นี่คือทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านศิลปะ เนื่องจากสามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้เกือบทุกแขนง อย่างน้อยก็ทำให้นักศึกษาสามารถมององค์ประกอบของงานต่างๆ ได้

 

ปิดท้ายเวทีด้วยเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับของ จุมพล อดุลกิตติพร (พี่ออฟ) ICT SU รุ่น 8 พิธีกรและนักแสดงสังกัด GMM TV  เล่าประสบการณ์ในการเรียนคณะ ICT SILPAKORN เอกวิทยุและโทรทัศน์ว่า การเรียนในสาขานิเทศศาสตร์จะค่อนข้างหนัก เนื่องจากเราต้องทำงานมาก แต่การทำงานที่หนักและรอบด้านทำให้เราสามารถนำมาใช้ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี และทำให้เราได้เปรียบคนอื่นอย่างมาก  พี่ออฟยังฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยว่าเมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้วควรตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดี ๆ ตั้งแต่ปี 1 เพราะหากใครที่คิดว่าเพิ่งเข้ามาศึกษาขอสนุกกับชีวิตมหาวิทยาลัยก่อนแล้วค่อยมาทำเกรดให้ดีในปี 3 ปี 4  บอกเลยว่าอาจจะไม่ทัน  เพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่า อีกเรื่องที่อยากให้น้องคำนึงถึงคือเพื่อน ชีวิตในมหาวิทยาลัยเราควรหาเพื่อนไว้มาก ๆ เพื่อคอยเป็นที่ปรึกษากันในด้านการเรียนและการทำงานในมหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษาออกไปทำงานเพื่อน ๆ อาจทำให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น คณะของเราเป็นเสมือนครอบครัว ไม่ได้เป็นสถานศึกษาที่ต้องแข่งขันกันเรียน แต่เราช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน พี่น้อง อาจารย์และลูกศิษย์  หากน้องๆ ต้องการสัมผัสความอบอุ่นแบบนี้เชิญชวนให้มาเรียนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงติดตามอัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.ict.su.ac.th และเฟสบุ๊ค ictsilpakorn

 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณมนัสวิน 091-5493542 คุณปัญญา 087-0552756 คุณเตชินี 061-9916154 คุณวรินทร 0-2391-3320