พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษา

ทีมผู้บริหาร กลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ทีมผู้บริหาร กลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ Sapphire 2 + 3 โรงแรมริชมอนด์

Kantida Sukprayoon (Ploy)

PR and Events

Richmond  stylish Convention Hotel

02-831-8850 / 086-325-3702

E-mail : [email protected]