โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา

วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2562 ที่ Whizdom Club สุขุมวิท 101 ชวนชมงานศิลปะจากศิลปินตัวน้อยในโครงการ Art4Worth

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา ได้เปิดพื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส แต่มีพื้นฐานด้านศิลปะได้ต่อยอดความรู้กับศิลปินมืออาชีพและเด็กทั่วไปได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่มูลนิธิได้เริ่มดำเนินโครงการ ได้เก็บรวบรวมผลงานของน้องๆ ทุกคนไว้ โดยไม่เพียงแต่คัดเลือกผลงานที่มีความสวยงามทางศิลปะ สำหรับเราผลงานทุกชิ้นมีคุณค่าเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและพัฒนาการของน้องๆทุกคน

มูลนิธิฯ ได้นำผลงานศิลปะของน้องๆ มากกว่า 40 ชิ้นมาจัดแสดง ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ที่วิสซ์ดอม คลับ สุขุมวิท 101 ผลงานชุดแรกได้แก่ “เรื่องราวเบื้องหลังภาพ” เป็นผลงานที่มีเรื่องราวที่ต้องใช้การตีความ รวมถึงงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินระดับโลก

ร่วมชมผลงานของศิลปินตัวน้อยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Whizdom Club (วิสซ์ดอม คลับ) ชั้น 4 โครงการ 101 True Digital Park สุขุมวิท 101 นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลงานศิลปะในคอลเลคชั่นอื่นๆ ได้แก่

  • ชุด “Manga & Animation” ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2562

  • ชุด “ทรงพระเจริญ” ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562

  • ชุด “Portrait” ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2562

ที่มาของโครงการ

มูลนิธิพุทธรักษามีพันธกิจหลักในการขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน โดยที่ผ่านมาใช้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน และมีแนวคิดในการต่อยอดมิติทางด้านการศึกษาให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมากขึ้น จึงริเริ่มโครงการ Art4Worth เพื่อเป็นการเปิดมิติใหม่ด้านศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิพุทธรักษา

โดยเล็งเห็นความสำคัญของงานศิลปะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สามารถพัฒนาลักษณะนิสัยและไปพร้อมกัน เปิดจินตนาการของตัวเองสู่สังคม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต รวมทั้งการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.buddharaksa.or.th/th/

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิพุทธรักษา

วรดนู นิมมิต (ทิมมี่) M: +66 81 309 7799 E: [email protected]

พันธมาศ เมืองรัตน์ (ตุ๊กตา) M: +66 62 895 3636 E: [email protected]

มลทิพย์ เจนธรรมพัฒน์ (แอ๊ง) M: +66 95 952 3942 E: [email protected]

พิชชาพร อยู่เลี้ยงพันธ์ (พลอย) M: +66 87 404 5554 E: [email protected]