OSP ต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธ์ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

OSP ต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธ์ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

OSP ต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธ์ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานผลิตขวดแก้วและบรรจุเครื่องดื่มของ OSP ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสุธิดา เสียมหาญ Head of Corporate Communications and CSR และ นางจิตอาภา อมราลิขิต Head of Corporate Financial Strategy, Finance and Accountingบมจ.โอสถสภา หรือ OSP ร่วมให้การต้อนรับนางสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตขวดแก้วและบรรจุเครื่องดื่มของ OSP ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพในการผลิตและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นถึงแนวทางการดำเนินงานของ OSP ให้แก่สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคลในการปกป้องสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เมื่อเร็วๆ นี้