กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้าโลก

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2562) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมเป็นประธานในงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ ร่วมกับ M Pictures และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ถือเป็นจุดเริ่มต้นไฟฟ้าของโลกสอดคล้องกับ กฟน. ในฐานะหน่วยงานต้นกำเนิดไฟฟ้าไทย ที่ได้ร่วมสร้างความก้าวหน้างานด้านไฟฟ้าให้รุ่งเรืองเกิดประโยชน์กับประชาชนในประเทศไทยถึงปัจจุบัน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ของ กฟน. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะองค์กรที่เป็นต้นกำเนิดไฟฟ้าไทยสร้างความก้าวหน้าด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีความยินดีที่ M Pictures และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ นำภาพยนตร์เรื่อง The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ มาฉายในประเทศไทย ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวได้นำเสนอประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ถือเป็นจุดเริ่มต้นไฟฟ้าของโลกซึ่งถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์ โดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้อย่างน่าสนใจ สอดคล้องกับ กฟน. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานประวัติศาสตร์แห่งไฟฟ้าไทย ซึ่งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ กฟน. จะครบรอบ 61 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 62 ด้วยความมั่นคง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ด้วยไฟฟ้ามีความสำคัญก่อเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มีความก้าวหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กฟน. จึงพร้อมดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กฟน. จึงดำเนินการโครงการ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง” โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กฟน. ในฐานะองค์กรแห่งประวัติศาสตร์การกำเนิดไฟฟ้าไทย ได้ดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4786
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2850032215023897?sfns=mo
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1151492005333049345?s=21
▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=43563