แควนตัสเสนอโปรโมชั่น Fly Away Sale

แควนตัสเสนอโปรโมชั่น Fly Away Sale

แควนตัสเสนอตั๋วโดยสารโปรโมชั่น Fly Away Sale เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซื้อภายใน 31 กรกฎาคม 2562

สายการบินแควนตัสจำหน่ายตั๋วโดยสารโปรโมชั่น Fly Away Sale ไป-กลับชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ เส้นทางประเทศออสเตรเลียหรือประเทศนิวซีแลนด์ถึง 31 กรกฏาคม 2562

ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ส่วนตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้อย่างช้าภายใน 20 ธันวาคม 2562 และตั๋วโดยสารมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกเดินทาง

ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 20,005  บาท กรุงเทพฯ-เพิร์ธ (ผ่านสิงคโปร์) )-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 14,440  บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์) )-กรุงเทพฯ  ราคาเริ่มต้น 16,400 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์) )-กรุงเทพฯ  ราคาเริ่มต้น 16,220  บาท และกรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์) )-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 20,980 บาท

ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ  ราคาเริ่มต้น 24,185 บาท กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 23,240 บาท  กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 23,260 บาท และกรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์ (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 29,055 บาท

ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจกรุงเทพฯ-ซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 81,505  บาท กรุงเทพฯ-เพิร์ธ (ผ่านสิงคโปร์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 54,440 บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 82,400 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ  ราคาเริ่มต้น 82,220  บาท และกรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 82,480  บาท

ส่วนตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ  ราคาเริ่มต้น 86,185 บาท กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน (ผ่านซิดนีย์)  ราคาเริ่มต้น 86,240 บาท กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 86,260 บาท และกรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์ (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น 93,055 บาท

ราคาตั๋วโดยสารข้างต้นรวมอัตราภาษีสนามบิน ค่าบริการ ภาษีน้ำมัน ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และตั๋วโดยสารมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกเดินทาง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สำนักงานสายการบิน โทรศัพท์ 02 632 6611 เว็บไซต์ qantas.com  หรือเอเย่นต์ท่องเที่ยวใกล้บ้าน