บ.ฮิวแมนิก้าจับมือม.เอเชียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze

บ.ฮิวแมนิก้าจับมือม.เอเชียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze

บ.ฮิวแมนิก้าจับมือม.เอเชียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze  รับ Outsource งานสนับสนุนแบบครบวงจรบริการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และผู้บริหาร ร่วมมือตั้งศูนย์ WorkPlaze ให้บริการ Outsource ระบบงานสนับสนุนครบวงจรสำหรับ SME Startup จนถึงกลุ่ม MAI เพื่อให้บริการด้านบัญชี ภาษี บริหารการเงิน ไอทีและบุคคล เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบ Back Office Service Center แบบครบวงจร พร้อมปั้นนักศึกษาให้เป็นนักบัญชี นักบริหารบุคคลมืออาชีพ ยุค 4.0 เพื่อเตรียมรองรับตลาดองค์กรที่ประสบปัญหาการขาดบุคลากรที่มีทักษะ Best Practice ด้านบัญชีและไอทีในอนาคตณ ห้องประชุม บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

สอบถามละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โทร. 099 424 -6484