เลเวลอัพ โฮลดิ้ง” จับมือ “วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ”

เลเวลอัพ โฮลดิ้ง” จับมือ “วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ”

“เลเวลอัพ โฮลดิ้ง” จับมือ “วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ” ร่วมลงนามในสัญญา “สนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงาน และ/หรือโครงการสหกิจศึกษา”

นายบรรณ ภุชงค์เจริญ (ที่2จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร (ซ้าย)  ผู้บริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) เอเจนซี่การทำตลาดจีนเบอร์หนึ่งของประเทศไทย จับมือ ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ (ที่2จากขวา)  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามในสัญญาแสดงความร่วมมือทางวิชาการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ได้พัฒนาความรู้ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีการบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างบัณฑิต ที่พึงประสงค์อันสมควรได้รับการส่งเสริมและเพื่อพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้