กองทรัสต์ AIMCG เข้าเทรดวันแรก

กองทรัสต์ AIMCG เข้าเทรดวันแรก

ทั้ง 3 โครงการเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนครั้งแรก ร่วมพิธีเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ ‘AIMCG’ นายสิทธิไชย มหาคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม นายอุดมการ อุดมทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมด้วย นายธนกร วีรชาติยานุกูล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนาโครงการยูดี ทาวน์ นายสุเทพ ปัญญาสาคร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และ นางสาววลีวัลย์ โรจนภักดี (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด  ผู้พัฒนาโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ซึ่งทั้ง 3 โครงการเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนครั้งแรก ร่วมพิธีเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี