ทีเอ็มบี จัด TMB INVESTMENT TALK

ทีเอ็มบี จัด TMB INVESTMENT TALK

ในหัวข้อ “แก้เกมส์รับความผันผวน ลงทุนแบบพอร์ตสู้เศรษฐกิจโลก”

ทีเอ็มบี นำโดย นางมารี แรมลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย (ที่ 5 จากซ้าย) จัดงานสัมมนา TMB INVESTMENT TALK หัวข้อ แก้เกมส์รับความผันผวน ลงทุนแบบพอร์ตสู้เศรษฐกิจโลก  ที่มาวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและแนวคิดการลงทุนสำหรับช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมศิลป์แห่งการจัดพอร์ต ที่จะทำให้ทุกคนสามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ตามปรัชญาของ TMB ที่ว่า “เพราะคุณต้องได้มากกว่า” ‘Get MORE’  ภายในงานได้รับเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. ทิสโก้ บลจ. ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บลจ. AMUNDI ที่มาร่วมพูดคุย ที่ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิเทล โซ กรุงเทพฯ

(ตามภาพลำดับจากซ้ายไปขวา -- นายศรายุทธ แก้วเกษ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบี, นางกิดาการ ชัฎสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบี, นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อสารองค์กร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring), นางมารี แรมลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ทีเอ็มบี, นาง Marie-Pascale Bonhomme- Head of Partnership Development  Asia and Head of Marketing and Product  Development South Asia บลจ. AMUNDI, นาย David Poh - Head of Investment (Singapore) and Portfolio Manager บลจ. AMUNDI, นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ. ทิสโก้, นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย Associate Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย, นายธเนศ ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวม บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)จำกัด)