กิจกรรม “S&P Great Food Good Health ปี 2019”

กิจกรรม “S&P Great Food Good Health ปี 2019”

ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 – 18.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 14.30 น.)ณ สวนเพลิน มาร์เก็ต (พระราม4)

กิจกรรม “S&P Great Food Good Health ปี 2019” ณ สวนเพลิน มาร์เก็ต (พระราม4)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจอาหาร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ คือเรื่องการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน (Goal3:Good Health and Well-being) และเพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ “Healthier Family, Happier World” ที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม “S&P Great Food Good Health...อร่อยดี มีสุขภาพ ปี2019” ขึ้น โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่2 เพื่อส่งต่อความรู้เรื่องการบริโภคอาหารให้ถูกต้อง การเจริญสติขณะออกกำลังกาย รวมทั้งการออกกำลังกายพื้นฐานที่เน้นความสนุกสนานเหมาะแก่การนำไปปรับใช้ได้จริง สามารถขยายผลต่อคนในครอบครัว

นำมาซึ่งสุขภาพดี มีสุขอย่างยั่งยืน โดยมี คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณเมจิ-อโณมา คุ๊ก วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพ (Health&Fitness Inspirator) มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติจริง ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 – 18.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 14.30 น.)