สจล. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง ‘แพทย์ สจล.’

สจล. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง ‘แพทย์ สจล.’

แพทย์ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจ วินิจฉัย ให้บริการทางการแพทย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแพทย์ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจ วินิจฉัย ให้บริการทางการแพทย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ  โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิ และสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ http://hr.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/kmitlofficial  โทร. 02-329-8106

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ – JC&CO PUBLIC RELATIONS –

ณภัทร กาญจนะจัย/ 6681-355-9221 / [email protected]

ธนวัฒน์ กุลนี / 6684-620-6561 / [email protected]

** MEDIA HOTLINE: 02-634-4557/ 081-486-3407 (ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์) **