สัมมนา Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่่อมโลก

สัมมนา Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่่อมโลก

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

กรุงเทพธุรกิจขอเชิญร่วมงานสัมมนา Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่อมโลก

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

พบ 3 รัฐมนตรี ผู้ขับเคลื่อนหลัก EEC

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และทิศทางการลงทุนภาคเอกชนจากบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/eec

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087 511 3381